Kontakt: 0907 875 903

Informácie o spoločnosti

Spoločnosť sa svojou činnosťou zapisuje na Slovensku od roku 1994 a pôsobí na celom území Slovenska. Všetky montérské, údržbové a rekonštrukčné práce nízko a vysokonapäťových elektrických vedení a zariadení, jej pracovníci často vykonávajú v horskom náročnom teréne aj v ťažkých klimatických podmienkach.

MIRACI ELEKTRO PLUS, s.r.o. podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky v nasledujúcich hlavných činnostiach

 • montáže NN, VN
 • revízie elektro bez obmedzenia napätia
 • výroba rozvádzačov
 • meranie a lokalizácia porúch na VN a NN vedení
 • veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom
 • výkopové zemné práce
 • práce s vysokozdvižnou plošinou do 13 m
 • práce s hydraulickou rukou do 12 m -1040kg
 • práce pod napätím na elektrických inštaláciach NN do 1000V
 • neriadené pretlaky do priemeru 18cm max. dlžky 18m
 • prenájom agregátov do 160kVA

Organizačná štruktúra a členenie firmy podľa druhu vykonávaných prác:

 • vedenie spoločnosti
 • ekonomický úsek
 • výrobný úsek