Kontakt: 0907 875 903

Bleskozvody

  • Montáž bleskozvodov umiestnených na chránených objektoch.
  • Údržba a opravy všetkých typov bleskozvodov.

Blesk môže byť pre človeka a jeho majetok veľmi nebezpečný a preto je dôležité sa pred ním účinne chrániť.

Bleskozvody sa vyznačujú účinnou a jednoduchou konštrukciou. Umiestňujú sa vždy na najvyššiom mieste, aby sa skrátila dráha blesku a aby sa chránil čo najväčší priestor.

Moderný prístup zahŕňa bleskozvod do systému komplexnej ochrany osôb a zariadení.