Kontakt: 0907 875 903

Elektroinštalácie

  • výroba rozvádzačov NN na mieru
  • montáž vnútorných a vonkajších svietidiel
  • montáž nosných káblových konštrukcií
  • montáž silových káblov NN
  • verejné osvetlenie + rozvadzače RVO
  • montáž osvetlenia a prechodov pre chodcov (možnosť výroby atypických konzol pre existujúce stožiare VO)