Kontakt: 0907 875 903

Lokalizácia porúch na NN vedení

Radiodetection RD8000PDL
 • Pasívne frekvencie CPS / CATV
 • Samostatný režim maxima
 • Súčasné vyhľadávanie na 50Hz a Radio
 • Meranie hĺbky na 50Hz
 • Automatické meranie hĺbky
 • Spoločný režim Max / Min
 • Meranie veľkosti prúdu
 • Meranie smeru prúdu
 • Bezdrôtové ovládanie vysielača
 • Poruchy na kábloch s A-rámom
 • Identifikácia káblov vo zväzku
 • Meranie hĺbky s aktívnou frekvenciou vysielača
 • Počet aktívnych frekvencií (vedenie / sondy)
 • Kompas (Indikátor smeru trasovaného vedenia)
 • Samostatný režim Minima
 • Pasívne frekvencie 50Hz + Radio
Radiodetection RD8000PDL

Lokalizácia porúch na VN vedení

Prenosné skúšobné zdroje 0,1Hz a DC na skúšanie káblov

Radiodetection RD8000PDL
 • Meranie zvodového prúdu pri skúške 0,1 Hz
 • Zdvojnásobenie výkonu z 2,2 F
 • Automatické rozpoznanie prierazu
 • Integrovaná vybíjacia jednotka
 • Elektronické protokolovanie cez chipovú kartu
 • Zabudovaná protokolová tlačiareň

Lokalizácia zemných spojení a plášťových porúch

Radiodetection RD8000PDL
 • Prístroj si automaticky nastavuje citlivosť pre optimálnu signálnu odozvu
 • Žiadne rušenia bludnými prúdmi a cudzími signálmi
 • Účinná filtrácia potláča rušenia, zostávajú len meracie impulzy
 • Žiadne zdĺhavé vyrovnávanie nulového bodu
 • Prístroj vyrovnáva nulu automaticky - stačí len nasledovať smer výchylky
 • Vďaka zvýšenej citlivosti zachytáva prístroj impulzy už vo väčšej vzdialenosti od miesta poruchy
Radiodetection RD8000PDL