Kontakt: 0907 875 903

NN prípojka

NN (nízke napätie)

  • položenie káblu do zeme + výkopové práce
  • zasadenie dreveného alebo betónového stĺpu
  • zapojenie na sieť
  • osadenie elektromerového rozvadzača
  • výstavba rozvodní NN vrátane kompenzácie, dieselagregátov, UPS