Kontakt: 0907 875 903

Osvetlenie prechodov pre chodcov

Osvetlenie prechodu pre chodcov

Na ceste býva čoraz viac nehôd. Práve u chodcov, ktorý pri nízkom osvetlení prechodov pre chodcov, nie sú dobre viditeľní pre vodičov motorových vozidiel. Týmto situáciam sa dá predísť nainštalovaním vhodného osvetlenia prechodu. V niektorých prípadoch sa dajú použiť aj existujúce stožiare, vyrobením atypickej konzoly svietidla, čím sa ušetria nemalé prostriedky investora. Vynaložené prostriedky su smiešne nizke, v porovnaní s ušetreným životom človeka