Kontakt: 0907 875 903

Revízie

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

A –objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu
E1 – Zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov


  • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky uzemňovacích sústav
  • Protokoly o revíziach a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu