Kontakt: 0907 875 903

VN prípojky a trafostanice

VN (vysoké napätie)

  • montáž, oprava, údržba vzdušných a káblových vedení VN
  • výstavba, montáž, uvedenie do prevádzky , rekonštrukcia a oprava trafostaníc 22/0,4 kV a stožiarov vrátane dodávok zariadenia