Kontakt: 0907 875 903

Referencie

Stavby v roku 2010

 • Betonárka Moštenec Pov. Bystrica – rekonštr. strediska
 • VS 4 Považská Bystrica – prekládka NN kábla
 • Odkanalizovanie Horných Kysúc
 • Lom Mojtín – zhotov. el. prípojky a el. rozvodov
 • Veľké Rovné časť Kýčera – zahustenie TS
 • Rudina – zahustenie TS, VN prípojka pre IBV – 33 b.j.
 • KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. Žilina – oprava koncoviek
 • KNM – Podstranie – úprava NNS p. Blahušová
 • Orovnica – rekonštrukcia NN siete – za kostolom
 • Veľká Lehota – Vojšín – rekonštrukcia DTS
 • Veľká Lúka – inž. siete IBV pod Platinou – 2.a3. etapa rozvody NN
 • Píla rekonštrukcia DTS
 • Tekovská Breznica – za kostolom – rekonštr. NN siete a DP
 • Opatovská Nová Ves – preložka TS č. 2
 • Rimavská Sobota časť Bakta – obnova stožiar. TS
 • Krupina – Vajsov – rozšír. NN siete- záhradk. osada
 • Rudinka – prekládka vzdušnej 22 kV odbočky
 • Ružomberok – Biely Potok – NNK rozvody

Staršie stavby

 • NN zemné káble pre plánovanú IBV Stupné pri Jasenici
 • Verejné osvetlenie pre IBV Stupné pri Jasenici
 • Staveniskové rozvody NN -Dl Vrtižer -Hričovské Podhradie
 • Preložka VN vedenia Jalovec
 • Elektromontážne práce -bytový dom o 22 b.j.
 • NN prípojka pre polyfunkčný dom Ružomberok .
 • VN prípojka a TS pre firmu BELIDEA Ružomberok
 • TS, prekládka VN, + napojenie TS Výrobný areál
 • Prekládka stožiarovej TS Makov
 • Vyhrievanie strešných žľabov a zvodov TR 110/22 kV Banská Štiavnica
 • NN káblový rozvod Makov -Kasárne
 • PredÍženie NN siete -Visolaje
 • VN a NN rozvodyaTS pre IBV Valentka Partizánska Ľupča
 • NN káblový rozvod Turzovka
 • Elektromontážne práce -Dom smútku a nádeje Skalité
 • Zahustenie 2-stÍpovej trafostanice pre osadu Vysoká n/Kysucou
 • Diaľnica Dl Vrtižer -Hrič. Podhradie -VN, TS a NN
 • Prípojka a rozvody NN, VN -Diaľnica D3 Žilina -Hričov
 • Zahustenie 1-stípovej TS Dohňany
 • Preložky vzdušného vedenia VN,NN -Privádzač, cesta 1/18 Žilina-Strážov
 • 1-stÍpová TS + NN rozvody
 • Prekládka stožiarovej TS Makov
 • Vyhrievanie strešných žľabov a zvodov TR 110/22 kV Banská Štiavnica
 • PredÍženie NN siete -Visolaje
 • VN a NN rozvodyaTS pre IBV Valentka Partizánska Ľupča
 • NN káblový rozvod Turzovka
 • Zahustenie 2-stlpovej trafostanice pre osadu Vysoká n/Kysucou
 • Diaľnica Dl Vrtižer -Hrič. Podhradie -VN, TS a NN
 • Prípojka a rozvody NN, VN -Diaľnica D3 Žilina
 • Zahustenie l-stÍpovej TS Dohňany
 • Preložky vzdušného vedenia VN,NN -Privádzač, cesta 1/18 Žilina-Strážov