Kontakt: 0907 875 903

Činnosti

Montáže

Úlohou elektromontážnej činnosti je stavba, obnova a rozvoj elektro-energetických zariadení, ktoré zásobujú odberateľov elektrickou energiou. montáž - rekonštrukcie - opravy - revízie

 • vzdušné a káblové vedenia VN vrátane rozvodní
 • transfomačné stanice VN/NN
 • vzdušné a káblové vedenia NN

Vykonávame

 • elektroinštalatérske práce
 • odborné prehliadky a skúšky v odbore do 1000 V aj nad 1000 V
 • montáž zariadení a dodávku materiálu na VN trafostanice
 • opravy, montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení a ich častí
 • všetky práce sú vykonávané s odbornou technickou spôsobilosťou

Výroba

Elektrorozvádzače na mieru, podľa požiadavky objednávateľa

Ďalšie práce

 • Výkopové zemné práce
 • Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13m.
 • práce s hydraulickou rukou do 12 m -1040kg
 • neriadené pretlaky do priemeru 18cm max. dlžky 18m